دفتر حفظ منافع ايالات متحده در تهران

United States office in Tehran

 

 

add آدرس: تهران ، خيابان پاسداران، خيابان شهيد موسوي (گلستان پنجم) پلاک 39 
tel تلفن: 22542178 - 22565273 (021) 
fax فکس: 22580432 (021)