ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

بند فعلی بند اصلاحی گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. گواهی‌های نیروی انتظامی در…
  بند فعلی بند اصلاحی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارئه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است، پشت کارت باید ترجمه شود، کپی…
بند فعلی بند اصلاحی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارئه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور 3 ماه برای ترجمه اعتبار دارد. الف) گواهی…
بند فعلی بند اصلاحی سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضاء دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه…
بند فعلی بند اصلاحی سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید است. گواهی‌های صادره…
بند فعلی بند اصلاحی گواهی ولادت اتباع ایرانی تا 15 روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید…
بند فعلی بند اصلاحی گواهی تجرد صادره از سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی تجرد…
بند فعلی بند اصلاحی اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است در خصوص اتباع خارجی…
بند فعلی بند اصلاحی اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است. الف) اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.ب) برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت…
  بند فعلی بند اصلاحی تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود؛ شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد، چنانچه…

ورود به سایت